TULCEA GAZ S.A. este o societate română având forma juridică de societate comercială închisă, pe acțiuni, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile românești în materie.

Activitatea principală a societății este distribuția combustibililor gazoși prin conducte.

Licențe

Societatea deține următoarele licențe acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

  • Licența nr. 1841 din 25.09.2013 pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

Autorizații

Societatea deține următoarele autorizații acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

  • Autorizația nr. 15963/ 19.11.2020 – destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, tip PDSB;
  • Autorizația nr. 15964/ 19.11.2020 – destinată proiectării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip PDIB;
  • Autorizația nr. 17969/ 27.02.2018 – destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, tip EDSB;
  • Autorizația nr. 17970/ 27.02.2018 – destinată execuției instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip EDIB;

Certificate

Societatea deține certificate pentru sistemul de management calitate – mediu, precum și pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, în conformitate cu standardele:

  • SR EN ISO   9001:2015
  • SR EN ISO 14001:2015
  • SR OHSAS 18001:2008
  • SR ISO        45001:2018