TULCEA GAZ S.A. este o societate română având forma juridică de societate comercială închisă, pe acțiuni, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile românești în materie.

Activitatea principală a societății este distribuția și comercializarea gazelor naturale.

Licențe

Societatea deține următoarele licențe acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

  • Licența nr. 1841 din 25.09.2013 pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;
  • Licenîa nr. 1842 din 25.09.2013 pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale.

Autorizații

Societatea deține următoarele autorizații acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

  • Autorizația nr. 13374/ 19.11.2012 – destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale, tip PDS
  • Autorizația nr. 13375/ 19.11.2012 – destinată proiectării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI;
  • Autorizația nr. 15167/ 27.02.2015 – destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale, tip EDS;
  • Autorizația nr. 15168/ 27.02.2015 – destinată execuției, verificării și reviziei instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI.

Certificate

Societatea deține certificate pentru sistemul de management calitate – mediu, precum și pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, în conformitate cu standardele:

  • ISO 9001:2008
  • SR EN ISO 14001:2005
  • SR OHSAS 18001:2007