ORDIN Nr. 173/2020 din 30 septembrie 2020

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

ORDIN Nr. 83/2021 din 30 iunie 2021 (Data intrare in vigoare incepand cu 01.01.2022)

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

 

ORDIN Nr. 194/2020 din 28 octombrie 2020

pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei

ORDIN Nr. 193/2020 din 28 octombrie 2020

pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei

ORDIN Nr. 178/2020 din 9 octombrie 2020

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

ORDIN Nr. 128/2020 din 24 iunie 2020

pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

ORDIN Nr. 27/2020 din 23 martie 2020

pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

ORDIN Nr. 234/2019 din 20 decembrie 2019

pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

ORDIN Nr. 32/2017 din 25 aprilie 2017 (ABROGAT)

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

HOTĂRÂRE Nr. 326 din 10 mai 2018

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

HOTARARE Nr. 1043 din 1 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

ORDIN Nr.106 din 22 octombrie 2014

privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

ORDIN Nr.107 din 22 octombrie 2014

pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate

ORDIN Nr.140 din 16 septembrie 2015

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale si pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

ORDIN Nr.150 din 1 octombrie 2015

pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei

ORDIN Nr.16 din 18 martie 2015

pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

ORDIN Nr.162 din 26 noiembrie 2015

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie si de sistem al gazelor naturale

ORDIN Nr.179 din 16 decembrie 2015

pentru aprobarea Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

ORDIN Nr.29 din 28 iunie 2016

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

ORDIN Nr.34 din 11 noiembrie 2010

privind modificarea anexei nr. 2A „Condiţii -standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77 /2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

ORDIN Nr.61 din 2 august 2013

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro si cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică si gaze naturale

ORDIN Nr.77 din 10 septembrie 2009

privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

ORDIN Nr.85 din 10 septembrie 2014

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei

ORDIN Nr.96 din 25 iunie 2015

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică si gaze naturale

ORDIN Nr.97 din 25 iunie 2015

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate