Lista documente anexate cererii

LISTA DOCUMENTELOR CARE TREBUIE ANEXATE CERERII PENTRU INCHEIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Tarife reglementate

Publicat pe: 01-04-2023

Regulament privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

ORDIN Nr. 97/2018 din 25 mai 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei