ORDIN Nr. 165/2018 din 5 septembrie 2018

pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale

Valoarea estimativă a componentei Tarifului de racordare

Componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiilor emise de autorităţile/organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare

Program de lucru cu publicul

privind racordarea la sistemul de distributie gaze naturale

ORDIN Nr. 178/2020 din 9 octombrie 2020 (ACTUALIZAT)

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

ORDINUL Nr. 32/2017 din 25 aprilie 2017 (ABROGAT)

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

CERERE DE RACORDARE - Actualizata 2020

la sistemul de distribuţie a gazelor naturale