Ordinul A.N.R.E. 7/2022

Publicat pe: 02-03-2022

Cerere de racordare si D.G.P.R.

Publicat pe: 01-03-2023

Ordinul A.N.R.E. nr. 18 din 2021 (ABROGAT)

Publicat pe: 26-03-2021

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Procedura interna

Publicat pe: 13-11-2020

Modalitatea de esalonare a lucrarilor de investitii necesare realizarii obiectivelor sistemului de distributie a gazelor naturale

ORDIN Nr. 165/2018 din 5 septembrie 2018

pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale

Valoarea estimativă a componentei Tarifului de racordare

Componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiilor emise de autorităţile/organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare

ORDIN Nr. 178/2020 din 9 octombrie 2020 (ABROGAT)

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

ORDINUL Nr. 32/2017 din 25 aprilie 2017 (ABROGAT)

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale