În perioada noiembrie-decembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, program gratuit, avizat M.E.N., cu durata de 16 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în Colectivul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2017-2018, care nu au parcurs anterior acest program de formare.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare. Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape”, ”Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră”, ”Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare”, ”Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații”, ”Deontologie și comunicare în inspecția școlară”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
-cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate;
– transpunerea în practică a teoriei subsumate inspecţiei şcolare;
– utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui demers didactic eficient;
– asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului;
– respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psiho-social adecva

Categoria de consumatoriRON / MWh
C.Consumatori finali conectati in sistemul de distributie
C.1 Consum anual ≤ 280 MWh 54,85
C.2 Consum anual > 280 si ≤ 2.800 MWh 49,32
C.3 Consum anual > 2.800 si ≤ 28.000 MWh 46,56
C.4 Consum anual >28.000 si ≤ 280.000MWh 44,90

Atașament de test

Publicat pe: 13-12-2017

test 21

Publicat pe: 04-12-2017

test test test