În perioada noiembrie-decembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, program gratuit, avizat M.E.N., cu durata de 16 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în Colectivul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2017-2018, care nu au parcurs anterior acest program de formare.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare. Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape”, ”Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră”, ”Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare”, ”Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații”, ”Deontologie și comunicare în inspecția școlară”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
-cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate;
– transpunerea în practică a teoriei subsumate inspecţiei şcolare;
– utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui demers didactic eficient;
– asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului;
– respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psiho-social adecva

Categoria de consumatoriRON / MWh
B.Consumatori finali conectati in sistemul de distributie
B.1 cu un consum pana la 23,25 MWh 27,26
B.2 cu un consum anual intre 23,26 MWh si 116,28 MWh 26,32
B.3 cu un consum anual intre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh 25,70
B.4 cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh 24,76
B.5 cu un consum anual intre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh 24,37
B.6 cu un consum anual peste 116.277,79 MWh0,00

Atașament de test

Publicat pe: 13-12-2017

test 21

Publicat pe: 04-12-2017

test test test